maandag 30 juni 2008

Vrijmarkt


1. Exterior. Amsterdam. Very Early Morning. Extreme Long Shot.

CAMERA points at the sun just rising slowly above the city monuments.

CAMERA tilts down to the flee market and zooms in slowly to…

VERZAMELAAR opgewonden: ‘Zijn alle Kuifjes een kwartje, jochie?’

JONGETJE: ‘Nee, die met een harde kaft zijn twee kwartjes, m’neer.’

(‘Film is de leugen van het leven en de waarheid van de droom,’ zegt Harry Kümel. S. mag de Vlaamse cineast graag citeren.)