maandag 9 juni 2008

Méér dan de anderIn een van zijn autobiografische essays (verschenen in de bundel Hiëroglyfen, ISBN 9061690528) legt Ron Kaal de vinger op de duistere kant van het verzamelen. Dat ontstijgt volgens de auteur het onschuldige verlangen naar méér. Het gaat, heel primitief, ook om het meer willen hebben dan de ander. Zo was de 10.000 Belgische frank die ik in 1981 betaalde voor een cocktailuitgave van VOL 714 POUR SIDNEY het alleszins te billijken prijskaartje voor een aantrekkelijke uitbreiding van de collectie. Maar het veelvoud van dat bedrag dat ik in 2003 neertelde voor een tweede exemplaar van exact datzelfde, bijzondere album… dat was de tariefkaart van de machtswellust. Kaal heeft gelijk: in elke verzamelaar schuilt een Rastapopoulos.