woensdag 3 november 2010

Smartlap


Uit Nieuwe Tilburgse Courant , 23 september 1901:

De ontknoping is, ik waarschuw u maar vast, zeer zeker niet geschikt voor weekhartigen: