woensdag 18 april 2018

Korte veiling, lange tanden


Voorwoord uit het tweede nummer van het Weekblad, 3 oktober 1946:


Onze jonge reporter bedankt de lezers voor alle enthousiaste reacties op nummer 1 en meldt: ‘Kapitein Haddock was zó ontroerd dat hij vier glazen whisky achterover moest slaan om weer bij zijn positieven te komen’.

De heilzame uitkomst van zo’n innige relatie met de fles zou me, als Weekblad-lezertje, beslist mateloos hebben gefascineerd!

Enfin, het origineel gaat op 4 mei in Parijs onder de hamer:


…en geldt op de kleine en vooral zouteloze editie van Artcurials L’univers du créateur de Tintin-veiling als een van de ‘toppers’, met een richtprijs € 20.000 – 30.000.

Met lange tanden bladerde ik door de weinig opwindende kavellijst (met wéér dat beeld van Nat Neujean...) die is samengevoegd met de catalogus voor de algemene originelenveiling, op 5 mei. Via de zoveelste snipper uit Het Gele Teken...


...strandde ik bij een prijzig werkje van Jacques Tardi waarin mijn tegenzin haarfijn werd verbeeld:
*) KLIK! voor de catalogus. Er zijn 142 kavels - moeilijk voorstelbaar dat er ooit, in 2012, bijna 800 (achthonderd) Hergé-kavels bij Artcurial werden aangeboden.