woensdag 13 oktober 2010

Wijdere horizonten


Duchtig repliek van iemand wier naam ik hier zielsgraag zou noemen, maar die uitdrukkelijk verzoekt dat niet te doen. Nochtans was ik teleurgesteld in haar oordeel en trof dat in vrijwel gelijke strekking ook in twee andere reacties aan: in het licht van zijn latere productie mag en kan ik hier niet beweren dat Vandersteen een misdadiger is.

‘Nicht sein kann, was nicht sein darf,’ dacht ik kriegel. Maar daarover morgen meer.

Vandaag staan we nog maar eens stil bij het smartelijke lot van Germaine Kieckens, gedoemd om eeuwig rond te zwalken:


(links) Veiling Artcurial, zaterdag 9 oktober: Pas d'adjudication/Unsold
(rechts) Veiling Piasa, zondag 10 oktober: Pas d'adjudication/Unsold

‘Ik houd van je, allicht niet op de perfecte manier, maar met het oprechte verlangen me te verbeteren en jou een grootser leven te bieden, met wijdere horizonten.’
(Notitie van Hergé aan zijn ‘lieve kleine Ginette’, 8 januari 1931)