donderdag 8 juni 2017

Daar heffen we het glas op !


Mille tonnerres de Brest! Dit is de duizendste blogpost die ik (voor de lezers in de desktopmodus) aan het obligate behangetje prik:


Mijn S. vindt deze achtergrond inmiddels stoffig als een vloermat, maar ik ben er, na tien jaargangen, te veel aan gehecht om er afstand van te doen.

In afwachting van de Fanfare van Molensloot voor een aubade, kijken we nog even naar de film waarnaar onze vrienden keken*, bij aanvang van COKE:


The Outlaw? The Outcast? Lezer Ivo Mans herinnerde me eraan dat Hergé de titel wel degelijk noemt – zij het de Franstalige – in de oorspronkelijke openingsstrook (uit de Weekblad-versie van COKE die het album niet haalde):


Let vooral eens op dat laatste plaatje: Lampion kakelt als een kip zonder kop en Nestor verdiept zich in de postuum uitgegeven, eeuwenoude ‘Gedachten’ (‘Pensées’) van Blaise Pascal.

Idiotie versus belezenheid – maar dan moeten we wél bereid zijn te geloven dat de trouwe butler zich aangetrokken voelt tot zulke zware, ongepolijste kost. Het boek dat Nestor in handen heeft, lijkt me in elk geval nogal dun, wellicht betreft het een grootletteruitgave waarin slechts de beruchte Gok van Pascal wordt beschreven.

Enfin, de grote Franse denker – onophoudelijk geplaagd door kwalen en kwaaltjes en op jonge leeftijd gecrepeerd – was iemand zonder enig talent voor welbehagen. Het is beslist goed te begrijpen waarom de twijfelkont Hergé zich zo voelde aangetrokken tot zijn gedachtegoed: veel in de ‘Pensées’ draait om de nietigheid van de mens die, tot op het bot gespleten en ambigue, altijd maar keuzes moet maken.

Is het jammer dat dat strookje met de zich ontwikkelende Nestor het album niet heeft gehaald? Ik vind van wel. Ivo Mans wees me er nadien nog op dat er, volgend op de presentatie van de ‘Pensées’, opvallend veel wordt gedacht op de openingspagina van COKE.

Achtereenvolgens:
Van Pascals ‘Pensées’ naar ‘penser’, ‘pensais’ en ‘pensé’.

Zou het...?

Daar is de fanfare! Laten we op deze bijzondere dag de ogen sluiten voor zijn zwakheden en onvoorwaardelijk het glas heffen op de geniale Georges Remi, alias Nieuwsgierige Vos, allerwegen bekend als Hergé.

Tchin-tchin!
*) De aangekondigde ‘Nieuwe onthullingen uit Algiers’ komen volgende week aan bod.