vrijdag 28 oktober 2016

De Zaak M.Valt er ondertussen nog iets te beleven op het juridisch treitervlog van Moulinsart? Volgens de laatste nieuwsbrief van het Hergé Genootschap lopen er momenteel vier (!) zaken. Van drie daarvan hieronder een samenvatting. De vierde is een nieuwe bodemprocedure over het auteursrecht die door Moulinsart gestart is in Den Haag. Die zaak is ‘on hold’ gezet in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad (zie Zaak 1, hieronder).

1. Over de albumplaatjes
Deze zaak betreft de cassatie van Moulinsart (M.) bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het Haagse Gerechtshof, waarbij bepaald werd dat M. niet had aangetoond dat zij over de rechten van de plaatjes uit de albums beschikt. In zekere zin is het Genootschap amper partij, omdat M. tracht aan te geven dat het Gerechtshof fouten heeft gemaakt. De verwachting is dat eind oktober 2016 de Procureur Generaal (PG) zijn advies klaar heeft en aan de Hoge Raad stuurt. In de praktijk volgt de HR meestal het advies van de PG. Bij het Genootschap weten ze dan of ze hun zaak definitief gewonnen hebben, dan wel dat deze naar een ander Gerechtshof wordt teruggestuurd. Het arrest van de HR is pas rond mei 2017 te verwachten.

2. Over Kuifje.nl
In Brussel heeft M. een zaak tegen het Genootschap aangespannen over het gebruik van de site Kuifje.nl én de site tintinaroundtheworld.info. HG-voorzitter Jan Aarnout Boer:

‘Op het moment dat M. de zaak startte, was het Genootschap al lang niet meer bij die laatste site betrokken – iets wat door M. bevestigd wordt - maar ‘stel toch eens dat we die site weer zouden willen activeren’...Puur inhoudelijk heeft de zaak weinig om het lijf, maar we moeten ons wél verdedigen.’

Naar verwachting volgt eind dit jaar het vonnis.

3. Over Duizend Bommen
Bij de Rechtbank in Amsterdam heeft het Genootschap zélf een zaak aangespannen, de zogenoemde Verklaring voor Recht. Het Genootschap wil duidelijk krijgen wat wél mag – in plaats van incidenteel te horen wat niet mag. Voorzitter Boer:

‘Aan de rechter vragen we feitelijk toestemming voor het uitbrengen van een nieuw nummer van ons tijdschrift Duizend Bommen. We hoopten via een spoedprocedure die duidelijkheid te krijgen. Maar M. wilde niet dat het proces in Amsterdam werd gevoerd en gaf de voorkeur aan het combineren met een andere zaak, de nieuwe bodemprocedure in Den Haag. Om haar gelijk te krijgen, heeft M. een procedure in gang gezet om de zitting in Amsterdam te beletten. Die hebben ze verloren, maar het veroorzaakt weer maanden extra vertraging. De zitting zal waarschijnlijk pas begin 2017 plaatsvinden. Tot die tijd kunnen we geen nieuw magazine uitbrengen.’