dinsdag 21 oktober 2014

Thermoregulatie


Zoals we evenmin klaar zijn met het wasgoed dat vorige week in Brussel onder de hamer ging:


Richtprijs € 1000 – 1.500. Status: onverkocht. Volgens D. een misser die is toe te schrijven aan de verkeerde invalshoek van het veilinghuis:

‘Die kwibussen legden de nadruk op de dédicaces, terwijl het belangrijkste verkoopargument natuurlijk het ingedroogde transpiratievocht had moeten zijn!’

Wie de aanbiedingstekst goed leest, bespeurt inderdaad de gerede kans (vijftig procent!) dat de zweetplekken van Victor Hubinon zélf zijn. Onder de hamer ging dus niet ‘een gesigneerd T-shirt’, maar een...

...T-shirt met het excretie-residu voortspruitend uit de thermoregulatie van de lichaamstemperatuur van (vermoedelijk) de tekenaar van Driepoot en Baba. (Verkocht voor € 4.300 aan een Japanse verzamelaar).

Overdreven? Nee hoor, morsigheid is alleszins goed verkoopbaar. Op dezelfde veiling ging dit wél met succes onder de hamer:


Vijfhonderd euro voor het dampende kadaver van De Zwarte Rotsen.