maandag 25 januari 2010

De sentimentele som (1)Vroeger was alles helder: twee sterren voor JUWELEN, vijf sterren voor DE VLAMMENZEE.*) Een veertig jaar oud notitieblokje legt haarfijn de voorkeuren van de striplezende tiener bloot. Die zijn voorspelbaar; ik viel voor het Avontuur.

Ietwat beschroomd haalde ik het tweede album uit de Lefranc-reeks van de betreurde Jacques Martin opnieuw in huis. Deze week nemen we de proef op de sentimentele som: hervindt een vijftiger in de lotgevallen van die andere reporter nog iets van de opwinding van weleer?

*) Een liefhebber van de onversaagde Alex Graccus was ik duidelijk niet. Tweeëneenhalve ster voor De Tiara van Oribal... Nu denk ik: drie sterren voor die geweldige titel!