maandag 13 april 2015

Een wrekend Boem!Aankondiging van Het zwarte goud. Van de voorpagina van dagblad De Tijd, 23 april 1955.

In een onnavolgbaar leutig stukje (fuifnummer Bob de Moor zou er zijn vingers bij hebben afgelikt…*) worden Jo en Suus weer naar school gestuurd en stelt de krant haar lezers een nieuwe held voor: ‘een jongeman van iets boven de leerplichtige leeftijd’.


*) …en we horen de geplaagde France Ferrari diep, heel diep zuchten…