maandag 18 april 2011

Ondertussen, bij Sotheby’s (1)


Bobbie knaagt op een kluif, 1940. Dessin d’une grande qualité graphique où Hergé est au sommet de son art.
Meneer Alain van de 9th Art Gallery wil er graag vijfenzestighonderd euro voor vangen. Zelfs voor een tekenaar ‘op de toppen van zijn kunnen’ lijkt me dat wat hoog gegrepen.

Bij Sotheby’s, op de kijkdagen voor de tweede veiling van De Peter Stuyvesant Collectie (voluit: The Bat Artventure Collection formerly known as The Peter Stuyvesant Collection, Part Two), zocht ik zondagmiddag met S. naar een elegantere besteding. Er was weinig wat me werkelijk raakte, maar bij dit doek begon er wél iets te knagen:

Marcel Maeyer, Kermistent, ca. 1980.
Uren later begreep ik pas waarom ik uitgerekend bij dit kavel aan Hergé moest denken.

En u, lezer, weet u het antwoord?

Oplossing morgenmiddag om 14.00 uur.