donderdag 28 april 2011

Het moet maar eens gezegd!


Bon, waar waren we?
Nou, hier:


Klik op het omslag voor een gedetailleerde vergroting en neem vooral nota van de typografie van de vijfregelige titel. Het moet maar eens gezegd: Hergé is hier buitengewoon flodderig aan het spatiëren.

Zie eens hoe opzichtig de tekenaar...


...extra witruimte tussen AVENTURES en DE smokkelt om deze regel maar te laten lijnen met deze:


In regel 2 (TINTIN) bezondigt hij zich dan weer aan een lelijke afspatiëring om op lijn te blijven met regel 4 en 5 (AU PAYS en DES SOVIETS). Scheiden we de eerste TIN van de tweede TIN en plakken we ze onder elkaar...


... dan is in één oogopslag duidelijk hoe ongecoördineerd de jonge Georges hier te werk gaat.

In regel vier (ook al zo lelijk gespatieerd) en in regel vijf teistert nog een heel andere ongerijmdheid het oog van de lezer. De eigenaardige keuze van de tekenaar om de letter S om te draaien, pakt hier helemaal verkeerd uit.

Regel vier:


Regel vijf:


Bij PAYS is de aansluiting tussen de Y en de S nu zó beroerd dat je bijna zou wensen dat Hergé er een ligatuur van had gemaakt. Waarmee hij dan evenmin een schoonheidsprijs zou hebben gewonnen.

Enfin.

Binnenkort leggen we CONGO op de snijtafel.


MAANDAG: Wat hing er aan de muur op het Meiplein?