donderdag 12 november 2009

NYC (2)Had ik mijn oude strips maar niet weggedaan, dan had ik mijn vrijwillige verplichting in het verre New York met meer vertrouwen tegemoet gezien!
In zijn deze week verschenen ‘Hoe je een geboren leider wordt’ herleidt consultant Frank Schaper de kiem van zijn leiderschap naar de striphelden uit zijn jeugd. Schaper noemt Verschroeide Aarde zijn meest inspirerende ‘getekende managementboek’. Aldus lezen we op pagina 34:

“Bernard Prince ontvangt in Verschroeide Aarde een Mayday-bericht (SOS). Een eiland in de buurt wordt geteisterd door een bosbrand. Vijfhonderd mensen zijn op de vlucht. Ik las het en telde ondertussen tien elementen van leiderschap. Hij analyseert het probleem (1), motiveert zijn bemanning (2) en gaat zelf door het vuur (3) om de vluchtelingen voor te bereiden (4) dat zijn boot hen komt redden. Op zijn tocht komt hij twee beren op de weg (!) tegen. De moeder beer is blind en wordt door Prince uit haar lijden verlost (5), haar jong wordt door hem gered (6). Prince brandt zijn handen (7) aan gloeiend graniet, hij vraagt om hulp als hij vast komt te zitten (8), overwint de weerstand (9) bij de vluchtelingen en slaagt uiteindelijk in zijn missie (10). Zoiets heet ‘geboren leiderschap’.”

Overigens opent de auteur deze eigenaardige uitgave met een liefdesbetuiging aan Jijé’s extremistisch brave Don Bosco.
Ik denk dat ik toch maar Dan Brown ga lezen in het vliegtuig.