woensdag 25 maart 2015

Een heuglijk feit


Bon. 25 maart. Sterfdag van Claude Debussy en Willy Schobben. En in de elegische versmaat van deze mistige ochtend zouden we bijna over het hoofd zien dat zich ook nog iets heuglijks voordoet:


Een ouderwetse kachel, een elpee en de bereidheid om bedachtzame antwoorden te geven – those were the days… Theo van den Boogaard in de Leeuwarder Courant van 18 april 1970.


Van den Boogaard is jarig vandaag. 67. De tijd snelt voort. Het is een mooi excuus om weer eens een foto af te beelden van de verrukkelijke France Ferrari.

Maar ja.*


*) Dat is ook altijd zo wat.