zondag 8 maart 2015

DoortraptRechts de lelijke replica van het dito* bronzen Kuifje-beeld van Neujean, links het uitgelaten origineel van Francis Slomka. Over dat beeld voor zijn Brusselse Comics Café vertelde de verzamelaar, kroegbaas en galeriehouder gisteren dat dieven het afgelopen vrijdagnacht poogden te ontvreemden. Althans, men trachtte de hekken eromheen open te schroeven. Of nu ja, men bezat daarvoor niet de juiste schroevendraaier.

Helemaal niets aan de hand dus, daar op de Grote Zavel.

Maar eigenaar Slomka toont zich in de Vlaamse media hevig geschrokken van dit non-event: ‘Ik laat het beeld vandaag nog verwijderen om het op een veilige plek onder te brengen.’ Terloops merkt hij op: ‘Het beeld is al door 200.000 toeristen gefotografeerd en zeker een miljoen waard.’

Terloops of gewiekst?

Bij Les Amis de Hergé die dit weekend hun dertigste verjaardag vieren, wedden ze om een goede fles Chateau Kragliedin (uit Klow) dat de sculptuur binnenkort met een kunstig gemanipuleerd prijskaartje boven de markt zweeft.


*) Het moet maar eens gezegd.