woensdag 1 september 2010

Le goût de la liberté
Beste A la recherche-lezer,

ik ben
tot eind augustus
september afwezig.
De praktijk zal worden waargenomen
door dokter Krollspell.
Voor afspraken kunt u bellen
met zuster Fanny: toestel 421.

Bovenal wens ik u een

waarachtige zomervakantie

vruchtbare gerstmaand.