dinsdag 5 juli 2011

Ondertussen, op kantoorPlenaire feedback-sessie waarin Hergé aandringt op een drill down-analyse van de knelpunten met Casterman. Links Jacques Martin die een stukje commitment implementeert ten aanzien van de key issues die op tafel liggen. Rechts zien we de secretaris van Hergé: Badouin van den Branden de Reeth. Gelieve diens naam hardop en in sneltreinvaart uit te spreken voor het gewenste Wim T. Schippers-effect.

Maar laten we onze blik toch vooral richten op het schilderij op de achtergrond. De foto trok (op de Bob de Moor-expositie in het Stripcentrum in Brussel) juist daarom de aandacht van een A la recherche-lezer. ‘Het lijkt,’ schrijft hij, ‘alsof er een weekblad Kuifje openligt, met De Zonnetempel (in het panoramische Italiaanse formaat) op het middenblad. Ik meen dat ik het schilderij al eens ergens gepubliceerd heb gezien. Maar waar ook al weer?’

Ik kan er, vooralsnog, geen pindakaas van maken.Naschrift:Knappe observatie van een lezer die wijst op het piepkleine mobieltje waarmee Hergé aan het bellen is. Prototype uit het lab van Trifonius Zonnebloem?